Skip to content

Értéktár

A helyi értékek nyilvántartása és feltárása kiemelt közművelődési feladat, szerencsére Csolnokon már számos érték bekerülhetett a helyi, illetve megyei értéktárba.

Hogyan lesz valamiből érték?

A helyi értékekről önkormányzatunk Humán és Értéktár Bizottsága dönt a polgármester, önkormányzati képviselő, bizottsági tag vagy valamely civil szervezet kezdeményezésére létrejött előterjesztés alapján.

A bizottsági jegyzőkönyv az érték bemutató leírásával és fotó dokumentációjával megküldésre kerül a honlap üzemeltetőjének és így kerül be a települési értékek sorába. Jelenleg 16 csolnoki értékünk tekinthető meg itt. Megtalálható köztük számos tárgyi emlék, gyűjtemény, emlékmű, de népszokás is! 

Csolnoki Fúvószenekar (lásd megyeinél)

Csolnoki harang (lásd megyeinél)

1956-os kopjafa

Az „utolsó” gulág

Bányász emlékmű

Első világháborús emlékmű

IX. akna

Második világháborús emlékmű

Csolnoki Bányász Múzeum, Bányászati és Ásványgyűjtemény

Kereplés

Német Nemzetiségi Tájház

Pincesor

Szent Borbála templom

Kálváriakeresztek

Klotz-kereszt

Temetőkereszt

Kereplés - 2022.